Лицензии и разрешения Госгортехнадзора, лицензии и разрешения Ростехнадзора. Разрешение Госгортехнадзора. Россия, РФ, Москва
Госпромгорнадзор
Получить лицензию ГосгортехнадзораНаписать нам

Мы окажем любую
помощь в сфере
охраны труда
Госкомохрантруда - www.dozvil.com.ua (разрешения Госпромгорнадзора): тел. (044) 247-97-26; e-mail: info@dozvil.com.ua

Виды работ, требующие разрешения


Инструкции, образцы и примеры

Обучение работников по вопросам охраны труда

Расследование несчастных случаев

Документация по охране труда предприятия  

Аттестация рабочих мест

Правила, законодательные и нормативные акты Украины по охране труда

В своей работе специалисты Центра применяют индивидуальный подход к каждому клиенту. Только правильное определение проблем, помогает обеспечить требуемый результат в нужные сроки. Мы обеспечим стабильную основу для Вашего бизнеса.

Стоимость услуг по оформлению разрешения зависит от видов деятельности, осуществляемых вашим предприятием. Это связанно с тем, что к каждому виду деятельности существуют некоторые различия в требованиях к специалистам, экспертизе, а также аттестации.

Мы предлагаем вам стабильность в бизнесе, а это ваш первый шаг к победе!

О Госпромгорнадзоре Украины


Лицензирующий орган: Государственный департамент промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора МЧС Украины.

Узнать стоимость оформления разрешения вы можете, позвонив нам по телефону в Киеве (044) 233-35-09 либо отправив нам сообщение по ICQ либо по электронной почте с указанием выбранных вами видов деятельности, требующих получения разрешения на их осуществление в Украине..Нашы партнеры:


ДП "Ліцензійний центр"
Лицензии Минстроя Украины,
оформление и получение,
документацияправовая база по оформлению
разрешений на начало
особо опасных работ
Розслідування та ведення обліку нещасних випадків

 • Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань  і аварій на виробництві
 • Акт про нещасні випадки на виробництві форма Н-1
 • Акт розслідування нещасних випадків на виробництві форма Н-5
 • Акт розслідування професійних захворювань форма П-4
 • Журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків
 • Журнал обліку професійних захворювань
 • Журнал реєстрації аварій

    ПОРЯДОК

  розслідування та ведення обліку нещасних випадків,

  професійних захворювань і аварій на виробництві   

  Загальні питання

       1. Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися на підприємствах, в установах та  організаціях незалежно від форми власності, виду економічної діяльності або в їх філіях,       
  представництвах, інших відокремлених підрозділах чи у фізичних осіб - підприємців, які
  відповідно до законодавства використовують найману працю (далі - підприємство), а також
  тих, що сталися з особами, які забезпечують себе роботою самостійно, за умови
  добровільної сплати ними внесків на державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі - особи, які забезпечують себе роботою самостійно).
       2. Дія цього Порядку поширюється на:
  власників підприємств або уповноважені ними органи (далі - роботодавці);
  осіб, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які відповідно до законодавства уклали з роботодавцем трудовий договір (контракт) або фактично були допущені до роботи в
  інтересах підприємства (далі - працівники), а також на осіб, які забезпечують себе роботою
  самостійно.
       3. Розслідування нещасних випадків та професійних захворювань, що сталися з працівниками, які перебували у відрядженні за кордоном, проводиться згідно з цим Порядком, якщо
  інше не передбачено міжнародними договорами України.
       4. Згідно з цим Порядком проводиться розслідування та ведеться облік нещасних випадків, професійних захворювань, що сталися з особами, які відповідно до законодавства про працю працюють за трудовим договором (контрактом) у військових частинах (підрозділах) або на
  підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міноборони, МВС, СБУ, Адміністрації Держприкордонслужби, Державного департаменту з питань
  виконання покарань, МНС.
        Дія цього Порядку не поширюється на військовослужбовців та інших осіб, які проходять військову службу в зазначених частинах чи на підприємствах згідно із статутами військової
  служби.
        5. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клінічними ординаторами,
  аспірантами, докторантами під час навчально-виховного процесу, у тому числі під час
  виробничого навчання, практики на виділеній дільниці підприємства під керівництвом
  уповноважених представників навчального закладу, визначається МОН за погодженням з
  Держнаглядохоронпраці, відповідним профспілковим органом і виконавчою дирекцією
  Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
  захворювань (далі - Фонд).
       6. Проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з працівниками під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або
  іншому транспортному засобі, що не належить підприємству і не використовувався в
  інтересах підприємства, здійснюється згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних
  випадків невиробничого характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
  від 22 березня 2001 р. N 270.

  Розслідування та облік нещасних випадків

       7. Розслідування проводиться у разі раптового погіршення стану здоров'я працівника або особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, одержання ними поранення, травми, у
  тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою, гострого
  професійного захворювання і гострого професійного та інших отруєнь, одержання
  теплового удару, опіку, обмороження, у разі утоплення, ураження електричним струмом,
  блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани тощо), контакту з
  представниками тваринного і рослинного світу, що призвели до втрати працівником
  працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на
  іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, у разі зникнення працівника під час виконання ним трудових обов'язків, а також у разі смерті працівника на підприємстві (далі -

  нещасні випадки). читать дальше...


Мы надеемся на Ваше понимание необходимости получения данного разрешения для нормальной и базопастной работы Вашего предприятия, защиты интересов Вас как Владельца предприятия от необоснованных претензий как со строны проверяющих органов, так и со стороны работающих сотрудников,  и будем рады, если и Вы захотите стать Нашим клиентом.

Мы будем рады слышать Вас по тел.: 8 (044) 233 35 09
© Copyright 2006 - DOZVIL.UA - Консультационный центр по охране труда