ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор

Програма

проведення атестації робочих місць


Найменування заходів

Термін виконання

Відповідальний виконавець

1

Видання наказу по створенню постійно діючої комісії з проведення атестації робочих місць

До


2

Визначення кількості робочих місць

Червень


3

Формування реєстру робочих місць у відповідності зі штатними розміщеннями і штатним розкладом


Липень4

Формування зведеної відомості обліку робочих місць

Вересень


5

Оцінка техніко-технологічного рівня робочих місць

Листопад


6

Оцінка робочих місць по ступеню травмобезпечності

Січень


7

Оцінка умов праці по показниках шкідливості і небезпеки виробничих факторів

Березень
8

Оцінка забезпеченості працівників засобами індивідуального захисту

Квітень


9

Визначення пільг і компенсацій за умови праці

Червень


10

Оформлення карт атестації робітників за умовами праці

Липень


11

Оцінка робочих місць по організаційно-технічному рівню

серпень


12

Оцінка робочих місць за умовами праці і техніки безпеки

Жовтень

.

13

Заповнення карт атестації робочих місць

Листопад


14

Підведення підсумків атестації робочих місць, згідно карт атестації, заповнення зведеної відомості


Грудень