ПРОГРАМА ПЕРВИННОГО ІНСТРУКТАЖУ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

 

1. Загальні відомості про технологічний процес і устаткування на робочому місці, виробничій ділянці, у цеху. Основні небезпечні виробничі фактори, що виникають при цьому технологічному процесі, особливості їхньої дії на працівників. Питання виробничої санітарії й особистої гігієни, зв'язані з виконанням роботи і перебуванням у приміщенні.

2. Безпечна організація робіт і зміст робочого місця.

3. Небезпечні зони машин, механізмів, приладів. Засоби безпеки устаткування (запобіжні/ гальмові пристрої й огородження, системи блокування і сигналізації/ знаки безпеки). Вимоги по запобіганню електротравматизму.

4. Порядок підготовки до роботи (перевірка справності устаткування, пускових приладів, інструмента і пристосувань, блокувань, заземлення й інших засобів захисту).

5. Безпечні прийоми і методи роботи; дії при виникненні небезпечної ситуації.

6. Засобу індивідуального захисту на робочому місці і правила їхнього використання.

7. Схема безпечного руху працівників по території цеху, ділянки.

8. Внутріцехові транспортні і вантажопідйомні засоби і механізми. Вимоги при вантажно-розвантажувальних роботах і транспортуванні вантажу.

9. Характерні причини аварій (вибухів, пожеж і т.п.), випадків виробничого травматизму.

10. План ліквідації аварій, запасні виходи.

11. Засобу запобігання можливих аварій. Обов'язки і дії працівників при аваріях. Способи застосування існуючих на ділянці засобів пожежегасіння, противоаварійного захисту і сигналізації, місця їхнього розташування.

12. Надання долікарняної допомоги потерпілим.

13. Вимоги безпеки при закінченні роботи.

14. Відзначені в пунктах 1-13 питання розглядаються в сполученні з інструкцією з охорони праці для конкретного виду чи робіт професії, вимогами технічної документації і технологічних регламентів.