ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ

1. Загальні відомості про підприємство/ характерні риси виробництва, об'єкти підвищеної небезпеки.

2. Загальні правила поведінки працівників на території підприємства, у виробничих і допоміжних приміщеннях. Розташування основних цехів, служб, допоміжних приміщень, безпечний рух на території підприємства.

3. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Кодексу законів про працю і нормативних актів про охорону праці, вирішення спірних питань між роботодавцем і працівником.

3.1. Трудовий договір, робочий час і час відпочинку. Охорона праці жінок і осіб до 18 років. Колективний договір (угода), пільги і компенсації за важкі і шкідливі умови праці, порядок їхнього надання.

3.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, відповідальність за порушення цих правил.

3.3. Система управління охороною праці/ державний нагляд і суспільний контроль за охороною праці на підприємстві:

обов'язки власника по охороні праці;

обов'язки працівника по виконанню вимог нормативних актів про охорону праці;

права працівника по охороні праці при укладанні трудової угоди і під час роботи на підприємстві;

відповідальність працівника за порушення вимог по охороні праці;

попередні і періодичні медичні огляди;

соціальне страхування від нещасливих випадків і профзахворювань;

4. Основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори, характерні для даного виробництва, особливості їхньої дії на працівників. Методи і засоби запобігання нещасливих випадків і професійних захворювань, засобу індивідуального і колективного захисту, знаки безпеки і сигналізації. Порядок і норми видачі засобів індивідуального захисту. Питання електробезпечності.

5. Основні вимоги виробничої санітарії й особистої гігієни.

6. Обставини і причини окремих характерних нещасливих випадків і аварій, що відбулися на підприємстві й інших аналогічних виробництвах через порушення вимог безпеки.

7. Порядок розслідування й оформлення документації щодо нещасливих випадків і професійних захворювань.

8. Пожежна безпека. Способи і засоби запобігання пожеж, вибухів, аварій. Дії персоналу при їхньому виникненні. Діючі документи з питань пожежної безпеки. Виробничі ділянки, найбільш небезпечні в пожежному відношенні. Протипожежний режим. Загальоб'єктні і цехові інструкції про міри пожежної безпеки. Способи застосування первинних засобів пожежегасіння.

9. Перша допомога потерпілим. Дії працівників при виникненні нещасливого випадку й аварії на ділянці, у цеху/ на підприємстві.