Реєстр. 

 

 

НАКАЗ

 

 

 

         м. Київ                                                                                          __  жовтня 2003 р.

 

 

ЗМІСТ:  Про проведення атестації робочих місць за умовами праці

 

 

 

 

         Згідно з порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1.08.92 № 442, з метою створення здорових та безпечних умов праці, встановлення пільг і компенсацій за роботу в несприятливих умовах та пільгового пенсійного забезпечення

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.      Створити постійно діючу атестаційну комісію у складі

Голова комісії         -     

Секретар комісії     -     

Члени комісії          -     

-         

-         

2.      Атестаційній комісії організувати проведення атестації робочих місць, для чого:

2.1.  Перевірити правильність записів назв професій, посад у трудових книжках працівників, їх відповідність ЕТКД.

                         Виконавець     

2.2.  Скласти для атестації перелік робочих місць, зайнятість на яких дає право на пільгове пенсійне забезпечення та додаткову відпустку у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці

                         Виконавець      

2.3.  Затвердити графіки проведення атестації робочих місць за умовами праці.

2.4.  Укласти договір із лабораторією, атестованою на проведення досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу.

                         Виконавець      

 

 

2.5.  Зробити фотографії робочого місця та скласти карти умов праці для проведення  атестації робочих місць.

                        Виконавець     

2.6.  За результатами атестації скласти перелік робочих місць, працівникам яких підтверджено право на пільги й компенсації, передбачені законодавством, а саме:

-              пільгове пенсійне забезпечення;

-              надання щорічної додаткової відпустки;

-              установлення доплати до заробітної плати;

                        Виконавець     

2.7.  Розробити заходи щодо усунення шкідливих виробничих факторів на робочих місцях.

                         Виконавець     

2.8.  Підготувати проект підсумкового наказу для затвердження вказаних переліків та заходів щодо усунення шкідливих виробничих факторів на робочих місцях.

                         Виконавець      

 

3.      Контроль за виконанням наказу покласти на

 

 

 

Генеральний директор                                                  

 

 

 

 

З наказом ознайомлені:

 

 

1.      ________________________

 

2.      ________________________

 

3.      ________________________

                             

4.      ________________________            

 

5.      ________________________

 

6.      ________________________

 

7.      ________________________