КАРТА УМОВ ПРАЦІ

 

 

ТОВ

Виробництво  ___________________________                                          

Цех (дільниця, відділ)  ____________________

 

 

Номер робочого місця  ____________________                                             

Професія (посада)   _______________________

(код по ЄТКД, КД повне найменування)

________________________________________

 

Номери аналогічних робочих місць __________

________________________________________

 

 

 

I.                    Оцінка факторів виробничого середовища і трудового процесу

 

 

№ з/п

Фактори

виробничого

середовища

і трудового

процесу

Дата дос-

лід-

ження

Нор-

ма-

тивне

зна-

чення

(ГДР,

ГДК)

Фак-

тичне

зна-

чення

III клас - шкідливі

і небезпечні умови

і характер праці

Три-

ва-

лість

дії

фак-

тора,

% за

зміну

При-

мітка

1

сту-

пінь

2

сту-

пінь

3

сту-

пінь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Шкідливі хімічні речовини
1 клас небезпеки _______________________
 
2 клас небезпеки      _______________________
 
3-4 класи небезпеки     _______________________
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Пил переважно фіброгенної дії

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Вібрація (загальна і локальна)

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Шум

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Інфразвук

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ультразвук

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Неіонізуючі випромінювання:
     - радіочастотний діапазон,
     - діапазон промислової частоти,
     - оптичний діапазон (лазерне

     випромінювання)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8.

Мікроклімат у приміщенні:
     - температура повітря, град.C,
     - швидкість руху повітря,
     м/сек,
     - відносна вологість повітря,%
     - інфрачервоне випромінювання,

     Вт/м кв.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Температура зовнішнього повітря (під час роботи на відкритому повітрі), град.C
     влітку

          взимку

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Атмосферний тиск

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Біологічні фактори:
     Мікроорганізми
 
1 клас небезпеки 
     _______________________
 
2 клас небезпеки 
     _______________________
 
  3-4 класинебезпеки 
     _______________________
 
     Білкові препарати
 
     1 клас небезпеки  _______________________
 
     2 клас небезпеки      _______________________
 
     3-4 класи небезпеки      _______________________
 
     Природні компоненти організму
     (амінокислоти, вітаміни тощо).
     1 клас небезпеки _______________________
 
     2 клас небезпеки _______________________
     _______________________
     3-4 класи небезпеки      _______________________
 
_______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12.

Важкість праці:
     Динамічна робота
     -потужність зовнішньої роботи,
     Вт, при роботі за участю м'язів нижніх кінцівок і тулуба
     - те саме при роботі за переважною участю м'язів плечового
     поясу
     - маса піднімання і переміщення вантажу, кг
     - дрібні стереотипні рухи кистей і пальців рук (кількість
     за зміну)
     Статичне навантаження
     - величина навантаження за
     зміну, (Кг х с) при утриманні
     вантажу:
     однією рукою
     двома руками

     за участю м'язів тулуба і ніг

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Робоча поза
     Нахили тулуба, переміщення в
     просторі (переходи, зумовлені

     технологічним процесом)

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Напруженість праці
     Увага:
     - тривалість зосередження (%
     до тривалості зміни)
     - частота сигналів у серед-
     ньому за годину
     Напруженість аналізаторних
     функцій:
     - зору (категорія зорових
     робіт за СНиП 11-4-79)
     - слуху (при виробничій потребі сприйняття мови або ди-
     ференціювання сигналів)
     Емоційна та інтелектуальна
     напруженість
     Одноманітність:
     - кількість елементів у багаторазово повторюваних операціях
     - тривалість виконання повторюваних операцій, в сек
     - час стеження за ходом виробничого процесу без активних

     дій (% до тривалості зміни)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15

Змінність

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Кількість факторів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.                   Гігієнічна оцінка умов праці  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

III.                Оцінка технічного та організаційного рівня

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

IV.               Рекомендації щодо покращення умов праці, їх економічне обґрунтування

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

V.                  Пільги й компенсації

 

Вид

Діючі

Запропоновані

Витрати (крб.)

Пенсійне забезпечення                                           

 

 

 

Доплати

 

 

 

Додаткові відпустки                                            

 

 

 

Інші

 

 

 

 

 

Голова атестаційної комісії

________________________________

 

Члени атестаційної комісії

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 

 

З атестацією ознайомлені:

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________